Om utviklerportalen

Denne portalen er din guide i landskapet av Norsk Helsenett sine helse-relaterte APIer og tjenester. Utviklerportalen har fokus på APIer/tjenester for Helsepersonell, for innbyggerrettede tjenester se følgende informasjon fra Helsenorge. Enten du er i startfasen av din utviklingsreise, som f.eks. et nytt journalsystem som skal ta i bruk våre APIer eller er en erfaren utvikler som ser etter spesifikke utvidelser eller nye tjenester, har vi dekket dine behov.

Vi er fortsatt i en relativt tidlig fase med å lage utviklerportalen, så det vil være mange oppdateringer fremover. Vi er på vei fra der vi har hatt ulike deler av utvikler-rettet dokumentasjon spredd rundt på mange plasser, til å samle alt her. Noen tjenester vil derfor en periode fremover ha en linker ut fra utviklerportalen til der dokumentasjonen er, dette gjør vi for å ha en startplass for utviklere også nå før vi har fått flyttet all dokumentasjon inn i portalen. 

Når det gjelder språk har mange av tjenestene våre APIene /det mest tekniske skrevet på engelsk med engelsk også brukt i selve APIene. Noen tjnester er på norsk også når det gjelder selve APIene og da beskrivelsen av de. For tekstlige beskrivelser av de ulike tjenestene, hvordan man kommer i gang osv er norsk benyttet. For disse delene av tekstlig beskrivelse jobber vi med å ta i bruk KI for å få det to-språklig (norsk/engelsk) da vi vet at flere av de som benytter portalen ikke har norsk som morsmål.

De ulike APIene/tjenestene vi har er tatt frem/utviklet over veldig mange år, det er derfor ulike typer grensesnitt vi tilbyr. Mange eldre tjenester har SOAP grensesnitt, mens nye er RESTful med OpenAPI spesifikasjoner.

Vi har tjenester av ulik modenhetsgrad på utviklerportalen, noen tjenester vil fremover være veldig tidlig ute for å få input på APIene før de låses, andre tjenester er tjenester som er under utprøving, noen ganger begrenset utprøving, de fleste tjenestene er i normal drift.

Nytte og tilbakemelding

Vi er på vei til at vi skal ha fullstendig dokumentasjon for utviklere (og andre som trenger innsikt i det tekniske rundt tjenestene) på utviklerportalen. Det er dyptgående detaljer og teknisk informasjon for hver tjeneste. Vi er ikke helt i mål enda, men skal komme dit. Som ny skal du få god starthjelp, alt du trenger for å integrere våre tjenester raskt og effektivt. Skal du oppdatere bruken av en tjeneste eller ta i bruk nye APIer så skal du også finne informasjonen du trenger så du kan jobbe raskt og effektivt. 


Vi vil forsøke å dele informasjon om kommende tjenester så tidlig som mulig, og helst i en fase der vi kan få god input helt fra API design. 


Vi håper du finner all informasjon du trenger på utviklerportalen og hører gjerne fra deg om du har spørsmål eller forslag til forbedringer. Send oss en mail (tas inn via kundesenteret og havner hos Team Leverandør.)

Vi håper utviklerportalen gir deg informasjonen du søker, gjør bruken av våre tjenester mest mulig effektiv og bidrar til at leverandørmarkedet kan komme med mange gode innovasjoner på toppen av våre tjenester. 

Kom i gang (for deg som er ny her)

Nedenfor følger informasjon som er nyttig om du er ny til å utvikle mot nhn sine tjenester.

HelseID og selvbetjeningsportal

Mange av tjenestene våre er sikret med HelseID. HelseID er en felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren. Den legger til rette for enklere pålogging for helsepersonell, og styrket informasjonssikkerhet ved digital samhandling i sektoren. Bruksområdene for tjenesten er:

  1. Brukerpålogging: Autentiserer helsepersonell og tilbyr valg mellom ulike elektroniske identitetstilbydere.
  2. Sikring av Systemkommunikasjon: Sikrer pålitelig kommunikasjon og datautveksling mellom systemer og virksomheter.
  3. Kombinert Brukerpålogging og Systemkommunikasjon: Kombinerer brukerpålogging og systemkommunikasjon for sikker tilgang til tjenestetilbyderes innhold.

Vi har en selvbetjeningsportal der kan du ta i bruk HelseID for ditt system. Som leverandør kan du administrere systemer og API-er som skal bruke HelseID. Selvbetjening TEST vil være nyttig for deg som utvikler. Det er lurt å tenke nøye over navngivning i Selvbetjening TEST da du senere kan gjenbruke informasjonen i Prod. 

Meldingstjenester i helsenettet. 

En viktig byggeblokk i helsenettet er meldingstjenestene, som du kan lese mer om her. Som dere vil se får dere fort bruk for flere av registrene, antagelig først Adresseregisteret, som dere kan lese mer om under Grunndata. Frem til sidene på utviklerportalen er litt mer oppdatert vil dere også ha nytte av å lese om registrene her.

Arbeid med en ny meldingstjeneste EDI 2.0 (arbeidsnavn) er i gang og tjenesten er i en pilotfase. Tjenesten benytter EDI, men skjuler en del meldingsteknisk kompleksitet. Foreløpig ser man for seg prodsetting siste halvår i 2024. Du kan lese mer om tjenesten her.

Reseptformidleren, e-resept og sentral forskrivningsmodul

Reseptformidleren har en sentral rolle i formidlingen av informasjon mellom aktørene i e-resept. Sentral forskrivningsmodul (SFM) er en legemiddelmodul som er viktig for å kunne innføre pasientens legemiddelliste (PLL) i hele landet. Løsningen legger til rette for at informasjon om legemidler kan deles mellom ulike pasientjournalsystemer.

Kjernejournal

For flere av dere vil det være viktig å integrere med Kjernejournal, her finner dere mer info, Vi vil komme med mer informasjon om Kjernjournal på utviklerportalen etterhvert, per i dag ligger noen tjenester under kjernejournal  beskrevet på utviklerportalen,