This page in English

Hva kan HelseID hjelpe meg med?

HelseID er en felles påloggingsløsning og en nøkkelkomponent for digitalisering av helse- og omsorgsektoren. Tjenesten bidrar til at helseopplysninger kan deles sikkert og enkelt. Du kan bruke HelseID for å

  • Logge inn en bruker i en applikasjon
  • Få tilgang til et API som er sikret med HelseID, herunder
    • API-er som ikke krever brukerinnlogging
    • API-er som krever en innlogget bruker
  • Sikre tilgangen til et API som du eier
IMG leverandør

Tilgang til HelseID

For å få tilgang til HelseIDs testmiljø, må du logge deg inn i HelseID Selvbetjening. Før du kan ta i bruk HelseID i produksjon, må du virksomheten din være en godkjent tredjepartsleverandør for NHN.

IMG leverandør
IMG protokoller

Protokoller, sikkerhetsprofil og nettverk

Før du begynner å utvikle kode mot HelseID, må du ha god kjennskap til protokollene som HelseID bygger på, samt sikkerhetsprofilen vår. Du må også ha kjennskap til hvordan nettverket skal brukes.

IMG protokoller

Bruksmønstre og teknisk dokumentasjon

HelseID har mange forskjellige egenskaper, og noen av disse brukes bare i spesielle scenarier. Vi har laget dokumentasjon som beskriver hvilke elementer i HelseID som matcher de vanligste bruksmønstrene. Det finnes også eksempelkode som viser hvordan disse egenskapene kan brukes.