EDI (SMTP)

Dette er den eldste og fortsatt mest brukte måten å sende medisinskfaglige meldinger på. Den er basert på spesifikasjoner for meldinger/meldingstyper som forvaltes av Helsedirektoratet, og sendes som epost, med ebXml som basisformat / wrapper og XML "payload" (faktisk standardmelding).

Grunnleggende informasjon og dokumentasjon finnes på: https://www.nhn.no/tjenester/veileder-for-elektronisk-meldingsutveksling.

Det finnes også et testmiljø for EDI/SMTP, se: https://www.nhn.no/tjenester/edi-test og: https://www.nhn.no/tjenester/pasientens-provesvar/teknisk-beskrivelse/Ta%20TESTEDI%20i%20bruk 

 

Tjenestebuss

Tjenestebussen er en høyytelse meldingsbuss basert på RabbitMQ (tidligere basert på "Servicebus for Windows Server").

Trafikk sendes over AMQP 1.0 (og 0.9.1 for formål som ikke er knyttet til Digital Dialog). Alle som skal utveksle data med Helsenorge må bruke denne AMQP 1.0, etter egen spesifikasjon her: https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/1656651781/AMQP+Profil.

Dokumentasjon for løsningen og informasjon om oppsett finnes på https://www.nhn.no/tjenester/tjenestebuss

EDI 2.0

"EDI 2.0" (arbeidsnavn) / Meldingstjener er en ny mekanisme som gjør det enklere å sende meldinger i helsenettet. Den bruker EDI, men skjuler det meste av meldingsteknisk kompleksitet. 

Den er basert på standard REST endepunkt (Json / OpenAPI), og er autentisert med HelseID. 

Tjenesten er tenkt produksjonssatt i Q3/Q4  2024, og er p.t. i pilotfase (i testmiljøet). Dokumentasjon og annen informasjon finnes på egen side i utviklerportalen