Meldingstjener

 

Meldingstjener for samhandlingsplattformen i NHN er en løsning for å kommunisere over EDI.

 

  • EDI-2.0-ekstern-docs inneholder ekstern dokumentasjon og OpenApi-Swagger-dokumentasjon for API-endepunktene til EDI 2.0 - Et API-overbygg til vår meldingstjener for kommunikasjon over dagens EDI-protokoll.

 

  • Meldingstjener-PPS-ekstern-docs inneholder ekstern dokumentasjon for meldingstjenerens mottak av EDI-meldinger til Pasientens Prøvesvar.

 

Meldingstjeneren utvikles av Team Melding.