Om Persontjenesten

Persontjenesten er helsetjenestens sannhetskilde for folkeregisterinformasjon, og vil gi helsetjenesten rask tilgang til oppdaterte personopplysninger. Persontjenesten skal erstatte dagens Personregister (PREG), hvor hovedinformasjonskilden vil være det moderniserte Folkeregisteret fra Skatteetaten.

Slik går du frem for å utvikle integrasjon

NB! Persontjenesten er beskyttet med HelseID's nye løsning med JWK / Nøkkelpar. Denne løsningen takler pr.i dag 07.04.2022, ikke multitenant webløsninger. Dersom ditt system er multitenant og du ønsker å utvikle integrasjon mot Persontjenesten, ta kontakt med kundesenter@nhn.no for avklaring om når dette er klart.