Pasientens journaldokumenter i kjernejournal

I pasientens journaldokumenter kan du enten lese journaldokumenter eller dele journaldokumenter med andre. 
Helsepersonell kan lese journaldokumenter via brukergrensesnittet Kjernejournal eller eget EPJ-system. Innbygger kan lese journaldokumenter via brukergrensesnittet Helsenorge. Uansett hvor journaldokumentene leses, er det samme tjeneste som ligger bak.  

Leseliste:

Statistikk over bruk av tjenesten - Power BI 🡕

Beskrivelse av tjenesten - NHN.no 🡕

Pasientens Journaldokumenter (PJD) bruker tillitsrammeverket for å skape tillit mellom virksomhetene som deler journaldokumenter: 

Tillitsrammeverket - GitHub 🡕

Informasjonsmodell og datamodell for attestering av helsepersonells grunnlag for tilgang til helseopplysninger - GitHub 🡕

Krav og forretningsregler for bruk av informasjonsmodell for attestering av helsepersonellets grunnlag for tilgang til helseopplysninger - GitHub 🡕

Helsepersonellets attest

Helsepersonellets attest* er en informasjonsmodell som beskriver grunnlaget for tilgangen og inneholder detaljer om:

 • helsepersonell (practitioner)
 • pasient (patient)
 • relasjonen mellom helsepersonell og pasient (care-relation)
 • (attestasjon attestation)

Det vil variere per API hvilke felter i Helsepersonellets attest som er obligatoriske.

For PJD er disse feltene obligatoriske:

 • Practitioner:
  • Identifier
  • legal-entity
  • point-of-care
 • Care-relation:
  • Healthcare-Service (obligatorisk- skal endres til valgfri i HelseID 5.3)
  • descision-ref
  • purpose-of-use

 

Informasjonen i attesten flyter fra konsument til datakilde, slik at det er mulig for aktørene å autentisere og autorisere, samt logge grunnlaget for autentiseringen og autorisasjonen.

* Se fullstendig beskrivelse av informasjonsmodell

Avlevering av helsepersonellets grunnlag for tilgang

Tjenesten krever integrasjon mot HelseID (konsumere REST-API som krever brukerpålogging):

HelseID - Bruksmønstre og eksempelkode - Utviklerportalen

For å lese journaldokumenter via Kjernejournal kreves bruk av Kjernejournal SSO API

Kjernejournal - Single Sign On - Utviklerportalen

Veiledning for bruk av fanen i Kjernejournal - Kjernejournal.no 🡕

For å lese journaldokumenter via PJD REST API:

Integration guide using REST-API - Utviklerportalen

Annet:

SAML-spesifikasjon - Utviklerportalen

For konfigurasjon av HelseID-klienter brukes HelseID-selvbetjening

HelseID Selvbetjening - Confluence 🡕

Slik går du frem for å utvikle integrasjon