Digit

ale

Behandlingsplaner

og

Egenbehandlingsplaner

Her finner du all informasjonen du trenger for å komme i gang med å bruke behandlingsplaner APIet. Lengre ned for å finner du blant annet en beskrivelse av tjenesten, en kom i gang-guide, utviklerdokumentasjon, release notes mm.

Digitale behandlings og egenbehandlingsplaner er en del av Nasjonal Kjernejournal, og krever autentisering med HelseID, jfr. tillitsarbeidet forankret i helsesektoren.

Helsepersonell som samarbeider
Helsepersonell som samarbeider

Digitale behandlingsplaner er en løsning som gjør det mulig å utarbeide en helhetlig plan for behandling av pasienter, både fra helsetjenesten sin side (behandlingsplan) og i pasientens eget hjem eller oppholdssted (egenbehandlingsplan), samt å dele informasjon på tvers av behandlere og pasienten selv. En plan hvor pasienten kan involveres understøtter mestring og måloppnåelse. 

En plan kan inneholde hvilke diagnoser og problemområder som følges opp, mål for behandlingen, pasientens egne mål, hva som skal følges opp i samarbeid med helsevesenet og hvilke tiltak pasienten selv kan gjøre.

Nøkkelen i Digitale Behandlingsplaner og Egenbehandlingsplaner-løsningen er sentral lagring i Kjernejournal. Det åpner for samhandling på tvers i sektor slik at pasienten slipper å være informasjonsbærer for helseinformasjonen sin. Behandlere får tilgang til behandlingsplaner enten i Kjernejournal helsepersonell-portal eller direkte i sin EPJ dersom EPJ-leverandør tar i bruk APIet, mens pasient får tilgang til planen sin i Helse Norge. 

Kom i gang

Slik går du frem for å begynne å ta i bruk behandlingsplan-APIet: