Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) tilbyr datadeling i helsesektoren. Tjenesten standardiserer, oversetter og transporterer data mellom ulike systemer som i utgangspunktet ikke samhandler. Et eksempel er at VKP kan sørge for at data fra et velferdsteknologisk system blir automatisk journalført i kommunens pasientjournalsystem, slik at kommunens helsepersonell slipper å journalføre dette manuelt.

Slik understøtter VKP utviklingen av nye helsetjenester innen bruk av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Hovedformålet med tjenesten er å bidra til utviklingen av et bærekraftig helsevesen, med bruk av teknologiske løsninger som gir mer effektiv ressursbruk og bedre muligheter for individuell tilpasning av tjenestene for den enkelte innbygger. 

Les mer om VKP på Norsk Helsenett sine nettsider:


https://www.nhn.no/samhandlingsplattform/velferdsteknologisk-knutepunkt