SyntPop

SyntPop er en selvbetjeningsløsning for å enkelt finne, opprette og redigere egne syntetiske testpersoner, tilpasset test og kvalitetssikring av digitale tjenester i helsesektoren.

Den syntetiske populasjonen i SyntPop hentes fra Persontjenesten og er strukturert etter informasjonsmodellen til det moderniserte folkeregisteret. Bruk av den syntetiske populasjonen forutsetter derfor tilpasninger i egne systemer for å kunne håndtere dette formatet. Dette inkluderer blant annet at fødselsdato hentes fra eget felt.