Pasientens prøvesvar - i teknisk utprøving uten helsehjelp.

Pasientens prøvesvar skal muliggjøre deling av prøvesvar på tvers av behandlingsnivåer, uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor i landet den er utført. Dette skal bidra til at:

  • Helsepersonell får trygg og sikker tilgang til informasjon som kan bidra til raskere diagnostisering, riktigere behandlingsnivå og bedre kvalitet i helsetjenestene
  • Innbyggerne får enklere tilgang til sine prøvesvar i Helsenorge

Pasientens prøvesvar er en del av Nasjonal Kjernejournal, og krever autentisering med pålogget Helse-ID bruker, jfr tillitsarbeidet forankret i helsesektoren.

 

For mere informasjon om Pasientens prøvesvar, se NHN sine hjemmesider

 

UNDER ETABLERING !!

Pasientens prøvesvar i Kjernejournal er en ny tjeneste i teknisk utprøving med formål kvalitetssikring, i påvente av forskriftsregulering til formål helsehjelp en gang i 2024.

Alle prøvesvar vil være tilgjengelig for oppslag for helsepersonell via kjernejournal portal eller integrert i eget EPJ. Innbyggere kan gjøre tilsvarende oppslag på alle sine prøvesvar i Helsenorge. 

Lenker til viktig informasjon