Dokumentasjon for Legemiddel API (nytt vindu).

Vi vil flytte Kjernejournal Legemiddel API dokumentasjonen inn i utviklerportalen på et senere tidspunkt.