Fødselsmelding 

Tjeneste som sørger for at fødsler ved alle landets sykehus blir formidlet til Folkeregisteret hos Skatteetaten, og at tildelte fødselsnummer blir sendt i retur til sykehusene.

For integrerte fagsystem legges meldinger om fødsel på kø til NHN via tjenestebuss. Meldingen resulterer i at info om barnet inkl fødselsnummer blir lagt på topic. 

Norsk helsenett har også en Webportal for registrering og oppfølging av fødselsmeldinger, dette er bare et annet grensesnitt opp mot samme tjeneste. 

Generell informasjon om fødselsmelding tjenesten finnes her https://www.nhn.no/tjenester/fodselsmeldingssystemet