Felles journalløft

Felles journalløft for kommuner er et av tiltakene som skal gi bedre arbeidsverktøy og sikre bedre samhandling mellom helseaktørene. I samarbeid med KS, legger Norsk helsenett til rette for å prøve ut samhandlingstjenester - i første omgang internt i den enkelte kommune. Målet er å gi helsepersonell tilgang til relevant helseinformasjon direkte i sine arbeidsverktøy når de trenger det.

Med utgangspunkt i samhandlingsplattformen etablerer NHN "kommunal samhandlingsplattform", der hver kommune får sitt logisk adskilte område/plattform for å samle og tilgjengeliggjøre delingsverdig helsedata. I første omgang for systemer internt i kommunen og det er kommunene selv som er ansvarlige for å anskaffe journalløsninger som tar i bruk de nye informasjonstjenestene.

Plattformen utvikles, tilpasses og prøves ut gjennom utprøving av to samhandlingstjenester: "oversikt over kommunale tjenester" og "NEWS 2".

Kommunal samhandlingsplattform Kommunal samhandlingsplattform
Kommunal samhandlingsplattform