Dødsmelding

Dødsmelding gjør at leger kan melde dødsfall og dødsårsaker i samme digitale prosess.

Melding om dødsfall sendes til Folkeregisteret hos Skatteetaten, som sørger for videre opprydning på vegne av avdøde. Dødsårsaker sendes til Dødsårsaksregisteret hos Folkehelseinstituttet, som lager statistikk over helsetilstand og dødelighet i Norge.

Tilgang til Dødsmelding APIet settes opp i HelseID Selvbetjening.

API'et er dokumentert med Swagger