Pasientens måledata - under etablering

Pasientens måledata er en ny tjeneste under etablering, som skal imøtekomme behovet for å samle og tilgjengeliggjøre måledata på tvers av behandlingsnivå i helsesektoren, i første omgang mellom kommuner, utvalgte fastleger og HF i utvalgt region.

Slik går du frem for å utvikle integrasjon med PMD-API

Release notes

Som for andre nasjonale tjenester for deling av helsedata, stilles det krav til partene om å benytte HelseID, i hht til pågående arbeid rundt tillitsrammeverket. Se mer informasjon her;

 

Dagens innsamling av måledata i egen kommune med bruk av DHO og VKP.

Måledata fra kommunenes løsning for digital hjemeoppfølging (DHO) journalføres i dag i kommunens eget EPJ-system. Men er ikke tilgjengelig for andre.

 

Etablering av Pasientens måledata for kommuner som benytter DHO og VKP

Ved å samle strukturert informasjon med bruk av VKP til ny tjeneste Pasientens måledata hos Norsk helsenett, vil måledata kunne deles med andre konsumenter via Måledata-API (PMD-API).

Leverandører som sammen med sine kunder, kjenner behovene for riktig datatilgang best. Med API first kan leverandørene lage gode trendvisninger over relevante måledata, prøvesvar og behandlingsplaner etc.i egen arbeidsflate.

I utprøvingen mellom kommune, utvalgte fastleger og spesialist, er dette avtalebasert mellom aktørene, hvor NHN er databehandler. 

 

Inkludere deling av måledata for helseaktører som ikke benytter DHO-løsningen

For ikke å ekskludere helseaktører som i dag har andre løsninger for journalføring av måledata enn DHO og VKP, ser vi behovet for å kunne etablere Rest-API for å motta måledata som kan deles med andre.